SIGNAL IDUNA - PAKIET UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH

Oferowane przez nas ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże jest produktem SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dostępne świadczenia w ramach ubezpieczenia stanowią:

 • NWI - świadczenie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • NWS - świadczenia związane ze śmiercią z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • OC - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy
 • KL - pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) oraz pomoc prawna
 • KR - pokrycie kosztów ratownictwa
 • BP - pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego

Ubezpieczeniem powyższym obejmujemy wszystkich naszych Klientów zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych.
Jednocześnie informujemy o możliwości doubezpieczenia się (ubezpieczenie opcyjne) na wypadek rezygnacji z imprezy turystycznej, ryzyk związanych z wykonywaniem pracy za granicą, a także uprawianiem sportów czy turystyki kwalifikowanej. Wybór zakresu ubezpieczenia dodatkowego zostawiamy Państwu w zależności od potrzeb, możliwości oraz indywidualnych oczekiwań (Klient sam opłaca składkę ubezpieczenia dodatkowego). Uczestnikom, którzy wyjeżdżają transportem własnym zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na okres indywidualnie przedłużonego pobytu poza granicami kraju. W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem dodatkowym prosimy o informację najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem (terminem wyprawy).

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie w imprezach zagranicznych obejmuje:

 • NWI do kwoty: 30 000 zł
 • NWS do kwoty: 30 000 zł
 • OC do kwoty: 30 000 euro
 • KL do kwoty: 20 000 euro
 • KR do kwoty: 5 000 euro
 • BP do kwoty: 1 000 zł

Aby zawrzeć polisę ubezpieczeniową będziemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji tj.:

 • danych personalnych Uczestników (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania)
 • decyzję o włączeniu za odrębną opłatą Klienta dodatkowych ryzyk do umowy ubezpieczenia takich jak: amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz ekstremalnych, wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy fizycznej, zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych, sporty zimowe, przedłużony pobyt itp.
 • Na jaki czas zawiera się ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres trwania wykupionej imprezy turystycznej. Odpowiedzialność Signal Iduna rozpoczyna się w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłacenia składki. W przypadku imprez z dojazdem własnym Uczestnika ochrona rozpoczyna się na 24h przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, z chwilą rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego.

  Centrum alarmowe:

  Każda osoba objęta ubezpieczeniem turystycznym, otrzymuje numer telefonu do Centrali Alarmowej czynnej całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy kontaktować się z Inter Partner Assistance Polska:
  tel. (48 22) 864 55 26, fax.: (48 22) 575 95 75, sms: +48 661 000 888

  Ważne informacje:

  Najistotniejszy załącznikiem do umowy ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunkami Ubezpieczenia, z którymi prosimy koniecznie zapoznać się przed planowanym wyjazdem.

  Życzymy Państwu bezpiecznych podróży !

  Copyright 2010 Zew Przygody Created by Nimsoft