Nota prawna

ZEW PRZYGODY z siedzibą w Słupi Wielkiej 29/26, 63-00 Środa Wielkopolska posiada zaświadczenie o wpisie do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7916 oraz numerach identyfikacyjnych NIP: 786-151-30-87 i REGON: 301509015.

ZEW PRZYGODY informuje, że uprawnienie do pobierania jakichkolwiek materiałów prezentowanych na tej stronie powinno ograniczyć sie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez ZEW PRZYGODY na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo, nazwa i marki ZEW PRZYGODY oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody ZEW PRZYGODY i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

ZEW PRZYGODY wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie stron internetowych ZEW PRZYGODY (www.zewprzygody.pl, www.fishingandnature.pl, www.skiandnature.pl oraz wszystkich ich podstron) a także odpowiedzialność ZEW PRZYGODY z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

Zawartość witryn internetowych ZEW PRZYGODY ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług mogą zostać w każdej chwili zmienione i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. ZEW PRZYGODY zastrzega sobie możliwość wycofania produktów oraz pozostałych towarów i usług. Informacje podane na stronach internetowych ZEW PRZYGODY nie mogą stanowić zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

ZEW PRZYGODY nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. ZEW PRZYGODY nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

ZEW PRZYGODY nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

ZEW PRZYGODY może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany treści lub formy stron WWW oraz warunków ich użytkowania, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążące, zalecamy do okresowego odwiedzania tej strony, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Copyright 2010 Zew Przygody Created by Nimsoft