WARUNKI PŁATNOŚCI

Rezerwacja zostaje potwierdzona i zablokowana dla Państwa w systemie po wpłacie pierwszej zaliczki w wysokości 10% ceny imprezy w terminie 3 dni od zgłoszenia (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej kwoty na naszym koncie).

Warunki płatności dla rezerwacji zawartych min. 60 dni przed rozpoczęciem okresu najmu:
I zaliczka - 10% płatna w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia rezerwacji (do czasu wpłaty zaliczki rezerwacja wstępna jest niezobowiązująca).
II opłata - 10% płatna jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpłaty pierwszej zaliczki.
III opłata - 80% płatna jest w terminie do 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i najmu obiektu wakacyjnego.

Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 59-45 dni przed rozpoczęciem okresu najmu
Pełna kwota (100%) płatna w terminie 3 dni roboczych od daty założenia rezerwacji.

Warunki płatności dla rezerwacji zawartych 45-0 dni przed rozpoczęciem okresu najmu
Pełna kwota (100%) płatna niezwłocznie po założeniu rezerwacji.

Rozliczenie opłat za imprezę:

Przelew na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
numer konta:
54 1050 1445 1000 0090 7543 7898

Dane odbiorcy:
ZEW PRZYGODY
Słupia Wielka 29/26
63-000 Środa Wielkopolska

Wystawienie faktury VAT za imprezę turystyczną może nastąpić w terminie najpóźniej 7 dni od daty zakończenia imprezy. Faktury wystawiane są na życzenie Klienta po wcześniejszym przesłaniu niezbędnych do tego celu danych.
Jeżeli opłaty za wynajem obiektu wakacyjnego nie zostały dokonane w całości firma ZEW PRZYGODY nie jest zobowiązana do wydania dokumentów najmu, ani do świadczenia swoich usług, ani udostępnienia obiektu wakacyjnego. W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika terminów zapłaty zaliczek lub pozostałej części ceny imprezy ZEW PRZYGODY jest uprawniony do odstąpienia umowy i rozwiązania umowy z Uczestnikiem w trybie natychmiastowym. W takim przypadku ZEW PRZYGODY może obciążyć Uczestnika kosztami rezygnacji.
Po dokonaniu 100% wpłaty należności do Uczestnika zostaną wysłane dokumenty najmu. Jeżeli w trakcie procesu rezerwacyjnego Uczestnik zdecydował się na dokumenty w formie elektronicznej, będą one dostępne niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
Opłaty związane ze zmianą dokonanej rezerwacji (tzw. przebukowanie) czy z całkowitą rezygnacją z najmu należy uiszczać niezwłocznie.

Kaucja:
Cena końcowa, która jest podana w potwierdzeniu rezerwacji obejmuje koszty stałe imprezy. Ewentualne opłaty zmienne za np. przesadne zużycie prądu, gazu, wody i drewna kominkowego czy za ogrzewanie, koszty wynajęcia bielizny pościelowej (poszewek), koszt sprzątania końcowego, opłata klimatyczna czy kaucja za obiekt są płatne na miejscu (o ile nie są wliczone w cenę najmu).
Zwracamy uwagę, że w większości przypadków Właściciele obiektów wakacyjnych jako zabezpieczenie pobierają za okres najmu jednorazową kaucję płatną w dniu przyjazdu, którą zwracają w dniu wyjazdu w przypadku braku zastrzeżeń, co do stanu odbieranego domku. Z kaucji rozliczane są ewentualne szkody, czystość, media itp. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa i Najmu.

Copyright 2010 Zew Przygody Created by Nimsoft